090 - החוק השני של ניוטון, ירחמיאל עולה בקרון...

מסתו של ירחמיאל 75 ק"ג והוא נמצא בתוך קרון שמסתו 60 ק"ג. הקרון של ירחמיאל  נמשך מצידו השני ע"י משקולת שמסתה 180 ק"ג וקשורה לקרון בעזרת חוט וגלגלת כמתואר. החוט והגלגלת חסרי חיכוך ומסה.
א. חשב את תאוצת המערכת.
ב. מה הכח הנורמלי שמפעילה רצפת הקרון על זלמן.
ג.  חשב את המתיחות בחוט.


Comments