110 - חוק שני
מערכת המשקולות המתוארת בתרשים משוחררת ממצב מנוחה ונעות ללא חיכוך.

נתון M1 היא משקולת שמסתה 15 ק"ג.

מסתה של M2 היא 12 ק"ג ומסתה של M3,  

6

ק"ג.

א. חשב את תאוצת המשקולת M2.

ב. מה תאוצת המשקולת M3?

ג. מהו הכח הנורמלי הפועל על המשקולת M3?

ד. מהו הכח הנורמלי האנכי הפועל על המשקולת M2?

ה. חשב את המתיחות בחוט.

ו. מהו הכח האופקי שמפעילה M2 על M3?

ז. בהנחה שהחוט ארוך מאד. מה מהירות המערכת 3 שניות לאחר שחרורה?

ח. איזה מרחק עברה המשקןלת M2, ב 3 השניות הראשונות?
פתרונות:

א.     4.545 מ/ש2

ב. 4.545 מ/ש2     

ג.     60N

ד.     120N

ה.    81.18N

ו.      27.27N

ז.     13.635 שניות.

ח.     20.45 מ'


Comments