120 - הברון מינכהאוזן בכדור פורח

הברון מיכהאוזן מרחף בכדור פורח בנקודה קבועה בגובה של 400 מטרים מעל לקרקע.
לפתע מחליט הברון שמסתו 80 ק"ג לצנוח בצניחה חפשית. הברון הנועז נופל ישירות מטה ופותח את מצנחו 3 שניות לאחר הקפיצה. 12 שניות לאחר הקפיצה ממשיך הברון במהירות קבועה של 4 מ/ש כלפי מטה.
1. באיזו מהירות נופל הברון בדיוק ברגע פתיחת המצנח.
2. באיזה גובה מעל פני הקרקע פותח הברון את המצנח.
3. מה גדלו וכיוונו של הכח אותו מפעיל המצנח על הברון 8 שניות לאחר הקפיצה?
4. מה גדלו וכיוונו של הכח אותו מפעיל המצנח על הברון 15 שניות לאחר הקפיצה?
5. בהנחה שהמסה הכוללת של הכדור הפורח 120 ק"ג (ללא הברון), מה תאוצת הכדור הפורח מיד לאחר שהברון עוזב את הכדור הפורח?
6. לאחר כמה זמן יגיע הברון לקרקע?בקרוב סרטון...
כמה מחבריו של הברון מיכהאוזן.....


Comments