040 - החוק השני של ניוטון

במערכת הנתוניה בתרשים, החוט והגלגלת חסרי חיכוך ומסה.
1. חשב את תאוצת המשקולות.
2. מה המתיחות בחוט?

פתרון בדרך מקוצרת