050 - החוק השני של ניוטון

מערכת המשקולות הנתונה בתרשים, מוחררת ממנוחה. מצא את התאוצה ואת המתיחות החוט. הנך כי החוט והגלגלת חסרי מסה וחיכוך.
פתרון בדרך מקוצרת


Comments