200 חיכוך סטטי - איך חיכוך סטטי מאיץ גוף בעל מס?


במערכת המתוארת בתרשים נתון:  m1=2Kg     m2=4Kg      m3 =2Kg 

הגלגלת והחוטים הינם חסרי מסה וחיכוך.

מה מקדם החיכום המינימלי הדרוש בין m1 ל- m2 בכדי שהמשקולת m1 לא תחליק ?

Comments