10 - תרגיל גלגלת ושלש משקלות

קופסה עם מזון לחתולי מדבר שמסתה m1=4 Kg מונחת בתוך מעלית שמסתה m2=2Kg .

המעלית נמשכת ע"י שתי משקולות נגד שמסתן m3=m4=6Kg.

הגלגלת חסרת מסה וחיכוך.המערכת כולה משוחררת ממנוחה מהמצב המתואר בתרשים.

  1. מה גודל התאוצה של המשקולת m4 ומה כיוונה מיד לאחר תחילת התנועה.

  2. חשב את המתיחות בחוט המחובר ל - m2 ואת המתיחות בחוט המחובר ל-m4.

  3. חשב את המתיחות בחוט המחבר את הגלגלת לתקרה.

  4. חשב את הכח הנורמלי הפועל על m1 מיד עם תחילת התנועה.

  5. לאחר זמן קצר, מגיעה m4 לקרקע. מה יהיה הכח הנורמלי הפועל על m1 מיד לאחר הפגיעה?

  6. לאחר זמן נוסף תפגע גם m3 ברצפה, מה יהיה הכח הנורמלי הפועל על m1 מיד לאחר הפגיע השניה?Comments