20 - משקולות וארגז החול


יחרמיאל בנה את המערכת המתוארת בתרשים, כאשר:

m1=2Kg

m2=2Kg

m3 הינו ארגז חול חסר מסה המלא ב - 6 ק"ג חול. מקדם החיכוך בין ארגז החול למשטח הוא 0.4.

הנח כי הגלגלים הגלגלת והחוטים חסרי חיכוך ומסה.

ירחמיאל משחרר את המערכת ממנוחה ומבחין שאין תנועה.

  1. הסבר מדוע לא התחילה המערכת לנוע מיד עם שחרורה?

  2. מה גודלו וכיוונו של כח החיכוך הפועל על ארגז החול?

  3. כמה חול לפחות על ירחמיאל לסלק מארגז החול ע"מ שהמערכת תנוע?

  4. בהנחה שירחמיאל סילק את כמות החול הנדרשת ועוד ק"ג אחד. מה תהיה תאוצת המערכת?

  5. חשב את המתיחות בחוט המחובר ל - m1.

  6. ירחמיאל החליט להחליף את המשקולת m1 במנוע חשמלי רתום לקרקע. באיזה כך יהיה על המנוע למשוך את החוט ע"מ לשמר את התאוצה כפי שחושבה בסעיף קודם?


 
 
  

Comments