04 סטטיקה


זלמן תלה על תקרת ביתו משקולת בת 2 ק"ג כשהיא קשורה בחוטים כמתואר בשרטוט.

כל החוטים חסרי מסה. הזוויות נתונות בשרטוט.

חשב את המתיחות בכל חוט, T2, T1 ו- T3.


Comments