100 ירחמיאל מפיל עגבניה ממטוס

ירחמיאל טס במטוסו בגובה של 400 מטרים מעל הקרקע ובמהירות של 120 מטרים בשניה כאשר לפתע הוא מפיל עגבניה מחלון המטוס.
חשב באיזו מהירות תפגע העגבניה בקרקע?