120 - ירחמיאל בקרון הרים אחר...


ירחמיאל נוסע בקרון הרים הנע על מסילה ללא חיכוך כמתואר בשרטוט.
גובהה של המסילה בנקודת ההתחלה הוא 80 מטרים מעל הקרקע והיא מטפסת בנקודה B עד לגובה של 90 מטרים מעל הקרקע.  
נקודה C נמצאת בגובה הקרקע בדיוק ונקודה D נמצאת בגובה 40 מטרים. 
1. באיזו מהירות לפחות, צריך להגיע הקרון לנקודה A (למרגלות הגבעה) בכדי לחלוף בנקודה B מבלי לעצור.
2. אם יוצא הקרון לדרכו במהירות של 20 מ/ש, האם יעבור את נקודה B? אם כן, מה תהיה מהירותו בנקודות C ו-D ?