130 ירחמיאל זורק עגבניה לגובה

ירחמיאל זורק עגבניה ישירות מעלה, במהירות של 20 מ/ש' ותופס אותה כאשר נופל חזרה מטה.

א. לאיזה גובה תגיע העגבניה (מדוע לא חשובה המסה?).

ב. תאר את המרות האנרגיה בזמן הזריקה, מרגע שעזבה העגבניה את ידו של ירחמיאל ועד שחזרה לידו

ג. מסת העגבניה 6 ק"ג . מה האנרגיה הקינטית של האבן בהתחלה.

ד. נניח שברגע הזריקה אנרגית הגובה של העגבניה היא אפס. מה אנרגית הגובה של האבן כאשר היא בגובה של 2 מטר.

ה. מה האנרגיה הקינטית של האבן כאשר היא נמצאת בגובה 2 מטר.

ו. מה אנרגית הגובה של האבן כאשר היא בגובה של 15 מטר.

ז. מה האנרגיה הקינטית של האבן כאשר היא נמצאת בגובה 15 מטר.

ח. מה מהירות העגבניה כאשר היא נמצאת בגובה 15 מטר.