030 תרגיל באנרגיה פוטנציאלית

מסתה של התרנגולת של ירחמיאל 3 ק"ג. בביקורה בפריז טיפסה התרנגולת במדרגות המגדל, מן הקרקע לקומה העליונה של מגדל אייפל.
בהנחה, שהתרנגולת אינה מאבדת ממסתה, מה היתה האנרגיה הפוטנציאלית של התרנגולת כאשר:
1. הגיע לגובה של 10 מטרים מעל לקרקע?
2. הגיע לגובה של 54 מטרים מעל לקרקע?
3. הגיע לקומה העליונה בגובה של 276 מטרים מעל לקרקע?
גובהו הכולל של מגדל אייפל  - 324 מטרים, אולם גובה קומת התצפית הנמצאת מתחת לגובה המכסימלי, 276 מטרים בלבד.