050 אנרגיה קינטית - תרגיל

מסתה של התרנגולת של ירחמיאל 8 ק"ג. היא יוצאת לריצת בוקר קלה ומידי פעם משנה את מהירותה. 
חשב את האנרגיה הקינטית של התרנגולת:
1. כאשר היא רצה במהירות 5 מ/ש.
1. כאשר היא רצה במהירות 10 מ/ש.
1. כאשר היא רצה במהירות 40 מ/ש.
1. כאשר היא מתעייפת ונעצרת.