070 שימור אנרגיה - ירחמיאל מפיל עגבניה מראש מגדלירחמיאל מטפס לראש מגדל שגבהו 60 מטרים ומפיל משם עגבניה בנפילה חפשית. 
באיזו מהירות תפגע העגבניה בקרקע, לרגלי המגדל?