080 ירחמיאל זורק עגבניות.

ירחמיאל עומד על הקרקע ומשליך שתי עגבניות, אדומה וירוקה,  ישירות מעלה.
את האדומה משליך במהירות 10 מ/ש, ולא הירוקה משליך ישירות מעלה במהירות 15 מ/ש'. 
חשב לאיזה גובה מירבי מעל ידו של ירחמיאל, תגיע כל עגבניה.