090 ירחמיאל משליך עגבניות מראש מגדל.

ירחמיאל עולה לראש מגדל בגובה 60 מטרים, כשבידו שתי עגבניות אדומה וירוקה. 
הוא משליך את העגבניה האדומה ישירות מעלה במהירות 12 מ/ש ואילו את העגבניה הירוקה הוא משליך כלפי מטה במהירות 12 מ/ש.
האילו מהירויות תפגעמה כל אחת מן העגבנית בקרקע שלרגלי המגדל?