07 חיבור וקטורים, דוגמאות


תיקון טעות: (+ )במקום (-) מתחת לשרש