04 חיבור וקטורים במערכת קאורדינטות קרטזית

איך נחבר את שני הוקטורים R1 ו- R2 כאשר כל מרווח בין שתי נקודות על הלוח שווה ערך ליחידה אחת?