תכנית עבודה

17 - מאי 2012
הושלמו דפי הסתברות 01-05.
הושלמו דפי אלגברה בסיסית
הושלפו דפי בעיות מילוליות.
דפי הפונקציה הריבועית - יש להשלים...

13 - מאי - 2012
הועלו הסרטים -
801 - הסתברות 0100 - 0500
801 - בעיות מילוליות 0100 - 0400

12 - מאי -2012
הועלו הסרטים 801 - אלגברה בסיסית 0100 עד 2000
יש לערוך מחדש סרטונים 1700, 1800
יש לערוך מחדש סרטון מבוא לבעיות עם אחוזים.


8 - מאי - 2012
עודכן ומולא הקורס בהנדסה אנליטית,
הועלו ליוטיוב סרטים העוסקים במשוואת הקו הישר.
הועלו כל הסרטים העוסקים בסדרה חשבונית ועודכנו הדפים - יש לבדוק מהו סרט 42.


2-מאי-2012
משוואת הקו הישר - הועלו 23 סרטונים תחת הכותר - "משוואת הקו הישר.

1- מאי 2012
משוואת הקו הישר - 
סרטונים 100 -500..
להמשיך....


הכנסת רצף טריגו -801 - 
יש לבדוק המצאות הסרטונים בטיוב.
להכניס סרטים לדפים - 


Comments