שעות תגבור יא - רמות ים

26.6 - יום ג' - 5 שעות

27.6 - יום ד' - 6 שעות

2.6 - יום ג' - 4 שעות

3.6 - יום ד' - 6 שעות

7.6 - יום א' - מתכונת

16.6 - יום ג - 3 שעות

18.6 - יום ה' - מתכונת

23.6 - יום ג' - 6 שעות

24.6 - יום ד' - 6 שעות

25.6 - יום ה' - 6 שעות

29.6 - יום ב' - בגרות

Comments